Proč si vybrat brusné oleje

oelheld?

Jedinečnost a kvalita.
Image

Výběr vhodného brusného oleje

Brusné oleje se všeobecně skládají ze základního oleje a aditiv.
Pro úspěšnost výsledného produktu však není rozhodující pouze kvalita základového oleje, ale i výběr vhodných aditiv.
Naše výzkumné a vývojové oddělení, ve spolupráci s předními výrobci brusek hledá ty nejlepší přísady a jejich vzájemné kombinace. 
K dispozici jsou pro vás hydrokraky (HC), Gas-to-Liguid (GTL) a polyalfaolefiny (PAO).
Synteticky vyráběné základové oleje polyalfaolefíny (PAO) se vyznačují svou čistotou, schopností rychlého odlučování vzduchu, nízkou pěnivostí a stabilitou.
Image

Pěnivost základních olejů

Silná pěnivost a nedostatečné odlučování vzduchu vedou k problematické filtraci a špatným výsledkům broušení.

Když se stlačí vzduch obsažený v oleji, dochází na základě dekomprese při výstupu z trysky ke kavitaci chladící kapaliny a tím ke zvýšenému opotřebení brusného kotouče.
Pro pěnivost a schopnost odlučovat vzduch je rozhodující, jak rychle se z oleje uvolňuje vzduch, který do oleje pronikl a jak rychle se přitom pěna rozpadává.

Použití brusných olejů s nízkou pěnivostí a dobrou schopností odlučovat vzduch zvyšuje bezpečnost a kvalitu obráběcích procesů.
 

Laboratorní testy prokázaly, že jednotlivé druhy olejů vykazují jinou reakci na odlučování vzduchu.

Na níže umístěných obrázcích byly pokusné lahvičky naplněny minerálním olejem, hydrokrakem, GTL a polyalfaolefinem. Následně byly silně obohaceny vzduchem.

Po zatřepání vzduch proniká do základního oleje, což je možno zřetelně pozorovat jako vzduchové bublinky.

Schopnost odlučování vzduchu

Vlastnost uvolňování vzduchu se stanoví měřením doby potřebné k tomu, aby vzduch vázaný v oleji opustil médium na zbytkovou hodnotu 0,2% objemu.
Každá vzduchová bublina, která je vázaná v oleji narušuje během procesu olejový film média.
Čím více vzduchu je tedy v oleji a v procesu, tím bude horší výsledek obrábění.

Polyalfaolefíny se vyznačují obzvlášť vynikající schopností odlučování vzduchu a poskytují tak podstatně vyšší spolehlivost procesu.

Pro pěnivost a schopnost odlučovat vzduch je rozhodující, jak rychle se z oleje uvolňuje vzduch, který do oleje pronikl a jak rychle se přitom pěna rozpadává.
 

Ztráty způsobené odpařováním

I přes to, že výrobky oelheld mají bod varu 250 stupňů Celsia, vznikají odpařováním neustále olejové výpary.
Tyto způsobují nejen neustálé ztráty média - oleje, ale zatěžují značně také okolí stroje a tím tedy i osoby, pracující v provozu.

Nejvyšší rychlost odpařování vzniká samozřejmě u vodou rozpustných chladících maziv.

Brusné oleje na bázi polyalfaolefinů mají díky svému homogennímu složení o dvě třetiny nižší ztráty způsobené odpařováním,
než běžné výrobky na bázi hydrokraku a minerálních olejů.

Broušení nástrojů

Abychom prokázali stupeň účinnosti našich brusných olejů PAO, provedli jsme spolu s renomovanými podniky v oboru broušení následující pokus.

Různé broušené součásti jsme potom zkoumali pod rastrovým elektronovým mikroskopem (SEM).

Na snímcích dole je zřetelně vidět rozdíl ve kvalitě povrchu dílů broušených s použitím olejů SintoGrind.

Obrázek níže ukazuje rozdílné výsledky broušení u dvou různých brusných olejů při stejných testovacích podmínkách.
Výrazně lepších výsledků bylo možné při všech pokusech dosáhnout s brusnými oleji SintoGrind.

Image

Broušení ozubených kol

Dalším problémem, který často vede k výrobě zmetků je tzv. připálení při broušení.
Tím se samozřejmě snižuje hospodárnost výroby a zvyšuje se časová náročnost.

Aby bylo možné vyrábět výrobky v co nejvyšší kvalitě, prověřila společnost oelheld své produkty mnohými pokusy a zkouškami zaměřenými speciálně na tuto problematiku.

Zkoušky prokázaly, že vynikajících výsledků lze dosáhnout při broušení ozubených kol s plně syntetickým produktem SintoGrind.

Při opakovaném používání bylo možné při broušení ozubených kol podstatně prodloužit odstupy mezi orovnávacími cykly a zvýšit úběr materiálu.
Toto svědčí samozřejmě nejen o enormní úspoře času, ale také o vynikající kvalitě vyráběných výrobků a šetření nástrojů, což má hlavní vliv na produktivitu.

Brusné oleje oelheld nabízejí excelentní kvalitu a vyznačují se především množstvím výhod, které se v procesu vyplatí.
Zvýšení kvality, snížení nákladů a zrychlení výrobního procesu.